Sewin and their habitats

SEWIN AND THEIR HABITATS

Update 14 March 2020: This event has been postponed. All those who expressed an interest will be contacted once a new date is fixed.

10am - 4pm, Monday, March the 30th, 2020

Salmon and Trout Conservation Cymru warmly invite you to their Annual Seminar for 2020

An opportunity to hear the latest developments aimed at stock recovery

Lantra, Royal Welsh Showground, Llanelwedd, Builth Wells

A light lunch will be provided. Please advise us should you have any specific dietary requirements

RSVP by Monday, March the 16th to wales@salmon-trout.org

Attendance is free but applications from members will receive priority.

Please include your membership number with your application.

----------------

SIWIN A’U CYNEFINOEDD

10yb - 4yp, Dydd Llun, Mawrth y 30ain, 2020

Mae’n bleser gan Gadwraeth yr Eog a’r Brithyll yng Nghymru eich gwahodd i’w Seminar Flynyddol ar gyfer 2020 

Cyfle i glywed y diweddaraf ar gamau i amddiffyn ac adfer eu niferoedd

Lantra, Maes y Sioe Fawr, Llanelwedd, Llanfair ym Muallt

Darperir cinio ysgafn. Rhowch wybod i ni os oes ganddoch unrhyw anghenion bwyd arbennig

RSVP erbyn Dydd Llun, Mawrth y 16eg i wales@salmon-trout.org

Ni chodir tâl mynediad ond rhoddir blaenoriaeth i geisiadau gan aelodau.

Nodwch eich rhif aelodaeth gyda’ch cais am le os gwelwch yn dda.

Snapshot survey of the River Tywi (Towy) 2018